Kwaliteitsbeleid

Tandarts Bruchmann streeft naar hoogwaardige tandheelkunde.

Daarom werken wij met moderne apparatuur & veilige en hoogstaande materialen van erkende leveranciers.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is tandarts Bruchmann voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Onder andere beschikken wij over een Handboek Kwaliteit, waarin protocollen zijn opgenomen om de kwaliteit te bewaken.

Verder streven wij continu naar verbetering en innovatie en investeert in trainingen en opleidingen van alle medewerkers voor de laatste tandheelkundige technieken.
Tandarts Bruchmann beschikt ook over een garantieregeling.

Deskundigheid van de tandheelkundige behandelaars

Alle behandelaars van praktijk Bruchmann zijn goed opgeleid. Wij werken voortdurend aan de deskundigheid van de behandelaars, die deze op peil houden door bij- en nascholing en het lezen van vakliteratuur. Dit alles dient om een permanent hoge kwaliteit in gebitsonderhoud en voorlichting te garanderen. Intern wordt door de tandarts en assistentes deelgenomen aan teambijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Extern wordt deelgenomen aan cursussen, congressen en klinische avonden.

Door de bij- en nascholing van onze behandelaars kunt u als patiënt erop rekenen dat de tandheelkundige kennis van onze behandelaars actueel is en u volgens de meest moderne inzichten en technieken wordt behandeld.

Beroepsverenigingen

Tandarts Bruchmann is aangesloten bij een beroepsvereniging: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

BIG-registratie tandarts

Tandarts Bruchmann is geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Inschrijving in het BIG-register geeft u als patiënt de waarborg dat de tandarts met goed gevolg een universitaire opleiding tot tandarts heeft afgelegd.

Gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor de behandelaars in onze tandartspraktijk

Wij houden ons in de beroepsuitoefening aan gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor tandartsen. Deze richtlijnen worden door de beroepsorganisaties van tandartsen en mondhygiënisten opgesteld vaak in samenspraak met derden.

Hoe vindt kwaliteitsbewaking plaats?

Naast bij- en nascholing vinden binnen onze praktijk continue kwaliteitscontroles plaats. Hiervoor is zijn diverse logboeken aangelegd.

Niet alleen investeren wij in al onze medewerkers maar ook in de meest vooruitstrevende apparatuur voor het bereiken van optimale resultaten op kwaliteit en duurzaamheid van gebitsbehandelingen.